عاشقيم مثل مستيه،وقتی از سرت افتاد تازه می فهمی چقدر زياده روی کردی.

/ 2 نظر / 2 بازدید
avesta

درسته که عاشقی مثل مستيه اما اگر مستی واقعی رو درک کرده باشی. هميشه توی مستی درست راستی درستی نهفته که تو اون لحظه زبون آدم همون قلبشه که داره حرف میزنه . با خود به سخن چنین نشستیم ما باده نخورده ایم و مستیم مسجد سر جا از آن گذشتیم بر روی درش چنین نوشتیم در میکده هم خدایی بینی با مرد خدای اگر نشینی همیشه موفق و پیروز و سر بلند باشی .

ehsan

وبلاگ شما رو دنبال می کنم بريک می گم قلم زيبايی دارين موفق باشی به من هم سر بزن هم دانشگاهی شما!!!!!!