آن گاه که پروردگارفرشتگان را فرمود که من در زمین نایبی خواهم

گماشت-گفتند:پروردگارا آیا کسانی خواهی گماشت که در زمین

فساد کنند و خونها ریزند حال انکه ما خود تو را تقدیرو تسبیح میکنیم؟

خداوند فرمود:من چیزی از اسرار خلقت بشر میدانم که شما از آن

بی خبرید.

سوره ی بقره آیه ی30

/ 1 نظر / 4 بازدید
انديشه

سلام ... وبلاگ زيبايی دارين ... موفق باشيد ... به منم سر بزن خوشحالم ميکنی .