شناسایی کنید

دوستان ، یاران، عزیزان،دلبندان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام. بنده (بانو memol) این نقاشی و عکس را اینجا نهاده تا به خدمت شما برسانیم که ما (بانوmemol)علاوه بر شعر از نقاشی  نیز سری در می آوریم.و ما(بازم بگم کی؟)به طور کلی و اساسی هنردوست بوده و هستیم.

و همان طورکه ما( 08.gifبانو03.gifmemol ) میدانیم شما نیز هم،یک مقادیراتی تفاوت میان هنرمند،هنردوست وهنرشناس می باشد.

هنرمند، بر همه روشن و مبرهن است که کیست.و اما هنرشناس اصولاً موجود مزاحمی را گویند که چوبش را ناخواسته لای چرخ هنرمند می نهد.و موجبات آزار او را فراهم می نماید.

و اما هنردوست کوچولوی نازنینی را گویند که احساساتش را (چه درست و چه غلط)از دور پرتاب می کند و کاری به جزيیات ندارد.

و ما این را (هنر دوست بودن را از مادربزرگ مادر بزرگمان (memolosaltane)فارسیشم بگم؟(مِمُل السلطنه) ارث برده ایم.و تازه کجایش را مشاهده نموده اید؟

برای پی بردن به عمق قضیه، متاسفانه چاره ای نیست جز انتظار.03.gif23.gif

 

/ 0 نظر / 8 بازدید