تو ويران خواهی شد!

فراموش کن

لحظه ای فراموش کن!

در آن لحظه که دستهايم بی رياترين خواهش ها را به تو تسليم می کند.

لحظه ای که

رها ترين بوسه بر لبانم جاری است.

زيباترين احساس در وجودم

و سبزترين پويش در قلبم.

تو در قلب من رشد می کنی

 اندک

          اندک

و من می دانم

که تو رشد خواهی کرد

تا زمانی که کامل ترين تکامل تو را احاطه کند .

و در آن لحظه

در آن لحظه ای که ذره ذرهْ وجودم برای تو خواهد تپيد

من می دانم

            می دانم

 که ويران خواهی شد!

/ 2 نظر / 6 بازدید
کیا کوچولو

بابا بي خيال.از همين حالا بخوای ويرانش کنی وای به حال وقتی که.......

فائزه

من هنوزم می گم ويران خواهم شد...