ادامه ی ديديم خوشمان آمد.http://www.googooshmusic.com/

/ 3 نظر / 4 بازدید
golbarg

ممولکم دخملکم خوشگلم جوجوکم اينم از اولين نظر که قولش را داده بودم و بايد بگم که ما هم ديديم و بسياررررررررررررررررررررررررررررر خوشمان آماد باز هم از اين کارها بسياررررررررررررررررررررر بکنيد . خيلی خيلی ممنون از لطفهای بی دريغت .

kia

یک گل خندان ندیدم من که بر گردش نبود// اشک شبنم, ناله ی بلبل, فغان باغبان

هنا

مرسی از لينک ! خيلی خوب بود