حکايت عشق من به تو، حکايت شيرينی نيست.

رسيدن ما به هم، رسيدن آفتاب غارب، کنار کوه بلند است.

برای عاشق بی قرار ،بدتر از فردا روزی نيست!

حکايت محبت، حکايت درد است.

                               نادر ابراهيمی

/ 2 نظر / 7 بازدید
kia

جا مانده است / چيزي جايي/كه هيچ گاه ديگر /هيچ چيز /جايش را پر نخواهد كرد /نه موهاي سياه و/نه دندانهاي سفيد

Metal but the golden one

My Body Exhausted.... My mind burnt ..But My Love Still Remains