مهم اینست که در هر لحظه قادر باشیم آنچه را که هستیم به خاطر

آنچه که می توانیم باشیم قربانی کنیم.

                       شارل دوبوا

/ 0 نظر / 4 بازدید