پائيز فصل بسيار زيباييه نه؟

منو ديوونه می کنه!

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤