دچار باید بود

وگر نه زمزمه ی حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد.

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ٢:٥٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۳