آتش دوست داشتن داغ نیست سرد نیست

حرارت ندارد چرا که نیاز مندی ندارد

غرض ندارد رسیدن ندارد قفس ندارد اتهام ندارد

بازگشت ندارد

آتش است ـ اتش دوست داشتن و نه اتش عشق

دکتر علی شریعتی

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۳