”ببخشيد خانوم! تو اين مدت با شما به من خيلی خوش گذشت .مرسی از اينکه باعث

اين خوشی بوديد. ولی متاسفانه ما بيشتر از اين نمی تونيم با هم رابطه داشته

باشيم.“

آخر بيشتر رابطه های دوستی اينه. شما چه احساسی داريد؟ من که چندشم ميشه.

واقعاً چه فايده از اين رابطه های پوچ!

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٤