پروردگارا شنيديم ندای منادی ايمان را که دعوت می کرد به ايمان ،پس ايمان آورديم.

پروردگارا گناهان ما را ببخش.از سر تقصيرات ما بگذر و در روز جزا ما را با نيکان محشور

بگردان!

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳