ما را ز درون خويش غافل کردند

فهميدن عشق را چه مشکل کردند

انگار کسی به فکر ماهيها نيست

سهراب بيا که آب را گل کردند.

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ٥:٤۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳