عاشقيم مثل مستيه،وقتی از سرت افتاد تازه می فهمی چقدر زياده روی کردی.

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۳