من

پری کوچک غمگينی را

می شناسم که در اقيانوسی مسکن دارد

و دلش را در يک نی لبک چوبين

می نوازد آرام ، آرام

پری کوچک غمگينی

که شب از يک بوسه می ميرد

و سحرگاه از يک بوسه به دنيا خواهد آمد.

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۳