ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد؟ 

  معشوق همين جاست بياييد بياييد

معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

  در وادی سرگشته شما در چه هواييد؟

                           ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد؟

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ٤:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۳