راه می بینم 

                                      راه می بینم  در ظلمت

 

                                        من پر از فانوسم

 

                                         من پر از نورم و شن

 

                                            وپر از دار و درخت

 

                                            پرم از راه    از پل   از رود     از موج

 

                                                   پرم از سایه ی برگی در اب

 

                                                              چه درونم تنهاست.

 

                                                                        سهراب سپهری

         

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ۸:۳۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۳