آن گاه که پروردگارفرشتگان را فرمود که من در زمین نایبی خواهم

گماشت-گفتند:پروردگارا آیا کسانی خواهی گماشت که در زمین

فساد کنند و خونها ریزند حال انکه ما خود تو را تقدیرو تسبیح میکنیم؟

خداوند فرمود:من چیزی از اسرار خلقت بشر میدانم که شما از آن

بی خبرید.

سوره ی بقره آیه ی30

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۳