يک شنبه های عزيز من!

جای همگی خالی . امروز يک شنبه بود و اين يک شنبه مثل بقيهْ يک شنبه های اين ترم خوش گذشت . صبح تاريخ اسلام داشتيم . چهل و پنج دقيقه از کلاس گذشته بود که رفتم داخل . فقط يه صندلی خالی بود . پيش يه پسره ای . الهام هم جلو نشسته بود . صندلی رو برداشتم برم پيش الهام . بچه ها خيلی بد نشسته بودن . هرکاری کردم ديدم اصلا راه نداره . با صندلی يه دور دور خودم زدم و گذاشتمش سر جای اولش و همون جا نشستم . سر کلاس داشتم به الهام نگاه می کردم و ذوق قد و بالای بچه ام رو می کردم . پاک کن الهام  افتاد روی زمين . با پا زد بهش آوردش جلوی خودش . خم شد برداشتش ولی هنوز داشت تکون های الکی می خورد . من تو اين فکر بودم که  چرا اينقدر تکون می خوره که يهو  الهام به همراه صندلی کج شدن به سمت آقايون ! اُه خدايا نيفته !‌ ولی  نه زود خودش رو گرفت ولی بازم ول کن نبود و تا   آخر کلاس هی تکون خورد !                                                                        بازم جاتون خالی . يک شنبه ها همهْ بچه ها هستن . يا اينکه همه هستيم !  گلدخت هم از تهران آمده بود . فقط جای شايسته جونم خالی بود . با گلدخت نشستيم مقالهْ منو که در مورد سوء تغذيه بود بنويسيم . هی نوشتم هی نوشتم هی نوشتم !  نوشتم کم خونی مياره پوکی استخوان مياره بيماريهای منتالی مياره ولی تو ساپورتاش موندم .آخه من از سوء تغذيه چی می دونم که بخوام يه مقاله ی کاز اند اِفکت در موردش بنويسم ! گلدخت گفت برای کم خونيش يه نمونه بيار مثلا بنويس من يه خانوم چهل ساله رو می شناسم که به خاطر سوء تغذيه کم خونی گرفت . گفتم آره چه طوره بعدشم بنويسم مرد! خنديد و گفت آره . بعد رسيديم به پوکی استخوان . گفتم گلدخت بنويسم که يه خانوم چهل ساله رو ميشناسم که به دليل سوء تغذيه پوکی استخوان گرفت و مرد ! گلدخت هم گفت بعدشم بنويس من دارم از مراسم ختم يه خانوم چهل ساله ميام که به دليل سوء تغذيه  بيماری روانی گرفت و مرد ! خلاصه با کلی مسخره بازی مقاله رو تمام کرديم . کلی هم آمار الکی دادم که بنابر گزارش بی بی سی ۶۰٪ از زنان چهل ساله از کم خونی رنج می برند! و ۴۰ ٪ از پوکی استخوان بدون اينکه خودشان اطلاعی داشته باشند !                   بعد از کلاس هم جای همگی خالی ! با آتنا و الهام و سمان و گلبرگ و گلدخت رفتيم شام خورديم . خيلی خوش گذشت. مخصوصا قسمت حمله به چیپس های گلبرگ ! 

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ٧:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤